แก้ปัญหา Firefox 4 ไม่สามารถค้นหาที่ address bar

ปัญหา
ไม่สามารถค้นหาได้ด้วย address bar บน Firefox 4
อาจเกิดขึ้นจากการอัพเกรด firefox 3 เป็น firefox 4

Photobucket

วิธีแก้ไข
1. พิมพ์ about:config ที่ address bar คลิก I’ll careful I promise.
2. ค้นหา Keyword:url
3. เปลี่ยนเป็น http://www.google.com/search?q=

Leave a Reply

*